Sprzątanie Świata

 

16 września w naszej szkole obyła się akcja „Sprzątanie Świata”. Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami wyposażeni w rękawiczki oraz worki wyruszyli sprzątać okolice szkoły. Akcja zakończyła się sukcesem, gdyż każdy z uczniów solidnie i pracowicie wykonał powierzone mu zadanie. „Sprzątanie Świata” miało na celu przekazanie dzieciom nauki dbania o naszą przyrodę