Dożywianie

OPŁATA ZA OBIADY W PAŹDZIERNIKU 2022 r. : 133 zł

19 dni x 7 zł = 133 zł

14 i 31.10.2022r. – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  Opłaty za posiłki należy uiścić w terminie: do 10 dnia danego miesiąca w sekretariacie szkoły.
  1. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry i podawana do wiadomości ucznia oraz na stronie internetowej w zakładce „Rodzice”, „Dożywianie”.
  2. Koszt jednego posiłku wynosi 7,00 zł (cena obowiązuje od 1.10.2022r., do końca 09.2022r. obowiązuje stara cena 4,00 zł).
  3. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka w szkole dokonuje się licząc od następnego dnia po zgłoszeniu. Nadpłata wynikająca z usprawiedliwionej nieobecności zostanie rozliczona w następnym miesiącu.
  4. Szczegóły w REGULAMINIE
Regulamin dożywiania