Plan dnia

7.00 – 8.00 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi

8.00 – 8.30 rozchodzenie się dzieci do grup wiekowych, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe integrujące całą grupę

8.30 – 9.00 przygotowanie do śniadania, śniadanie

9.00 – 10.30 zajęcia edukacyjne

10.30 – 11.40 gry i zabawy w sali, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze i inne, gry i zabawy organizowane przez nauczyciela w ogrodzie przedszkolnym

11.40 – 12.10 przygotowanie do obiadu, obiad

12.10 – 12.35 toaleta po obiedzie

12.35 – 13.00 leżakowanie po obiedzie

13.00 – 13.30 łączenie grup, wspólne gry i zabawy organizowane przez nauczyciela

13.30 – 13.50 podwieczorek

13.50 – 16.00 zestawy gier i zabaw dydaktycznych organizowane przez nauczyciela w ramach indywidualnego wspomagania i korygowania rozwoju dziecka (praca z dzieckiem wykazującym deficyty rozwojowe), organizowanie różnorodnych zabaw, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci w kącikach zainteresowań, kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi, obserwacja pedagogiczna, rozchodzenie się dzieci