Kącik Logopedy

Doskonalenie prawidłowej wymowy głosek w,f
  1. Proszę ćwiczyć razem z filmikiem: https://youtu.be/4D56tKfhbcg
  2. Przypomnienie układu warg jak królik
  3. Wypowiadanie:
f…a, f…o, f…u, f…e, f…y
w..a, w..o, w..u, w..e, w..y
f…ala, f…uj, f…ajka
w…ata, w…anna
 
Temat: Doskonalenie wyrazistości wypowiedzi
Ćwicz razem z filmikiem: https://youtu.be/7jZVm-C5BJ8
Czytaj tekst bardzo wyraźnie:
Leży Jerzy na wieży i nie wierzy,
że na drugiej wieży leży drugi Jerzy.
Leży Jerzy na wieży i nie wierzy
Że na wieży leży stado jeżozwierzy
Leży Jerzy na wieży i nie wierzy
Że włos mu się jeży od pisków nietoperzy
Leży Jerzy na wieży i nie wierzy
Że włos mu się jeży na wieży, na której leży
Leży Jerzy koło wieży i nie wierzy
Że na wieży leży gniazdo nietoperzy
Leży Jerzy na wieży i nie wierzy
Że na wieży jeszcze jeden leży Jerzy.
 

Ćwiczyć razem z filmikiem: https://youtu.be/D56tKfhbcg 

Doskonalenie prawidłowej wymowy głosek w,f
Proszę ćwiczyć razem z filmikiem: https://youtu.be/4D56tKfhbcg

Doskonalenie wymowy głosek szcz

Ćwicz razem z filmikiem: https://youtu.be/7jZVm-C5BJ8

Doskonalenie wyrazistości wypowiedzi
Ćwicz razem z filmikiem: https://youtu.be/7jZVm-C5BJ8