Rada rodziców:

Malwina Kukla – przewodnicząca
Monika Madej – zastępca
Bożena Sienkiewicz – skarbnik
Mariola Pisula
Justyna Brzozowska
Urszula Dziuk