Rada rodziców

Rada Rodziców prosi o wpłaty na cele szkoły.

1 dziecko – 60 zł

2 dziecko – 30 zł

3 dziecko – dowolnie

Wpłaty prosimy kierować do Pani Malwiny Kukli – skarbnika szkolnej Rady Rodziców.   

Wpłaty można przekazać przez sekretariat szkoły.

 

Skład Szkolnej Rady Rodziców 2021/2022:

Katarzyna Lubas – przewodnicząca

Marta Iwańska – zastępca przewodniczącego

Malwina Kukla – skarbnik