Rada rodziców:

Magdalena Kidawa – przewodnicząca
Sylwia Szerszeń – zastępca
Malwina Kukla – skarbnik