Historia

HISTORIA SZKOŁY KATOLICKIEJ W WINOWNIE

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Winownie swoją działalność rozpoczęła w 2009 roku. W budynku dawnej samorządowej szkoły, mieszczącym się przy ulicy Szkolnej 1, powstała katolicka szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym. Pierwszym dyrektorem była mgr Violetta Królicka (lata 2009-2016). Obecnie funkcję dyrektora pełni mgr Anna Madejska-Boleń.
            Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie. Prezesem instytucji jest pani Maria Chodkiewicz. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich powstało 11 listopada 1990 r. (wpisane w Sądzie Rejonowym w Częstochowie do rejestru stowarzyszeń 17.12.1990 r., nr KRS 0000044175). Powstało jako odpowiedź na wezwanie Ojca św. Jana Pawła II „ku nowej Ewangelizacji”.
            Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich jest katolicką organizacją oświatowo – wychowawczą, której charyzmat można zawrzeć w słowach „kształcimy, aby wychowywać”. Stowarzyszenie realizuje ten charyzmat integralnego rozwoju osoby ludzkiej, przez zakładanie i prowadzenie przedszkoli i szkół na różnych etapach kształcenia. Każda szkoła zakładana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do nowej ewangelizacji. Dokonuje się to za zgodą właściwego Biskupa Diecezjalnego.
            W 2000 r. Prezes Rady Ministrów uhonorował Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich nagrodą „Pro Publico Bono”, za inicjatywę obywatelską w dziedzinie edukacji.
Od 21 września 2020r. Szkoła Podstawowa w Winownie została objęta opieką Patrona –  Świętego Ojca Pio.