Samorząd Szkolny:

    • Opiekun – mgr Martyna Kukuła

    • Przewodnicząca – Nadia Cesarz

    • Zastępca – Oskar Żak

    • Skarbnik – Zuzanna Lubas

    • Członek – Nikola Merta