Samorząd Szkolny:

  • Opiekun – mgr Karolina Kandzia
  • Przewodnicząca – Zuzanna Lubas
  • Zastępca – Nadia Cesarz
  • Skarbnik – Szymon Brzozowski
  • Członek – Oskar Żak
  • Członek – Szymon Golis