Zajęcia

Zajęcia w naszym oddziale przedszkolnym rozpoczynają się o 7:00 a kończą o 16:00

OPRÓCZ PODSTAWOWYCH ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ MAŁEGO DZIECKA NASZE PRZEDSZKOLAKI UCZESTNICZĄ W ZAJĘCIACH TJ.:

 3-4 LATKI:

  • RELIGIA
  • JĘZYK ANGIELSKI  

5-6 LATKI:

  • RELIGIA
  • JĘZYK ANGIELSKI
  • KODOWANIE NA DYWANIE (ZAJ. Z ELEMENTAMI ROBOTYKI) 
  • RYTMIKA

DODATKOWO PRZEDSZKOLAKI uczestniczą w zajęciach specjalistycznych wg potrzeb:

  • logopedycznych,
  • korekcyjno-kompensacyjnych,
  • rehabilitacji ruchowej,
  • rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

 DODATKOWO: DOWÓZ DO PRZEDSZKOLA, SMACZNE WYŻYWIENIE I UŚMIECH PANI KAŻDEGO DNIA 🙂