Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne i pracownicy szkoły – Rok szkolny 2021/2022
Dyrektor Szkoły – mgr Anna Madejska-Boleń
Nauczyciele:
     • mgr Martyna Krawczyk – wychowawca grupy przedszkolnej „Słoneczka”
     • mgr Melania Grewińska – wychowawca grupy przedszkolnej „Biedronki”
     • mgr Monika Borek – nauczyciel wspomagający, opiekun samorządu szkolnego
     • mgr Magdalena Gwoździewicz – wychowawca klasy II, zajęcia techniczne
     • mgr Magdalena Okularczyk – wychowawca klasy III, j. polski
     • mgr Maria Wiewiórka – wychowawca klasy VII, język angielski
     • mgr Ewelina Wawrzak-Sala – wychowawca klasy VIII, IV i V, matematyka, chemia,  geografia
     • mgr Anna Madejska-Boleń – przyroda, biologia
     • mgr Jacek Kupiec – historia
     • mgr Joanna Gorzkowska – informatyka
     • mgr Iwona Filipczyk – religia
     • mgr Katarzyna Kaczmarczyk-Mośny – wychowanie fizyczne, WDŻ
     • mgr Krystyna Bernasińska – fizyka
     • mgr Dorota Bulska – muzyka, plastyka, rytmika
     • mgr Grzegorz Opiełka – nauczyciel j. niemieckiego
    Pracownicy obsługi szkoły:
    • mgr Aleksandra Merta – sekretarka
    • Klaudia Zimna
    • Jadwiga Zimońska
    • Alina Merta
    • Mirosław Chachulski