Grono Pedagogiczne na rok szkolny 2018/2019

p.o. Dyrektor Szkoły – mgr Anna Madejska-Boleń

 

Grono Pedagogiczne i pracownicy szkoły:

 • mgr Iwona Filipczyk – religia
 • mgr Melania Grewińska – wychowawca grupy 6 latków i klasy I
 • mgr Katarzyna Drobniak- wychowawca grup przedszkolnych
 • mgr Magdalena Gwoździewicz- zajęcia techniczne, wychowawca klasy II
 • mgr Karolina Kandzia- język angielski, wychowawca klasy IV
 • mgr Agnieszka Szatan – język niemiecki, język polski, wychowawca klasy V i VI
 • mgr Jacek Kupiec – plastyka, muzyka, historia, biblioteka
 • mgr Sylwia Szulc- zajęcia komputerowe i  informatyka
 • mgr Katarzyna Kaczmarczyk-Mośny – wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Ewelina Wawrzak-Sala – matematyka, przyroda, chemia, biologia, geografia, wychowawca klasy VIII
 • mgr Aleksandra Merta – sekretarka, pomoc w oddziale przedszkolnym
 • Jadwiga Zimońska – kucharka
 • Alina Merta – kucharka
 • Mirosław Chachulski – konserwator