Grono Pedagogiczne na rok szkolny 2017/2018

Dyrektor Szkoły – mgr Monika Borek

 

Wychowawcy klas:

 • Grupa 3,4 i 5 – latków – mgr Katarzyna Drobniak
 • Grupa 6 latków i klasa I -mgr Magdalena Gwoździewicz
 • Klasa II
 • Klasa III – mgr Monika Borek
 • Klasa IV i klasa V – Agnieszka Szatan
 • Klasa VI i klasa VII- mgr Jadwiga Węgrzyn

Nauczyciele i pracownicy szkoły:

 • Iwona Filipczyk – religia
 • Melania Grewińska – wychowanie przedszkolne
 • Katarzyna Drobniak- wychowanie przedszkolne
 • Magdalena Nowak- wychowanie przedszkolne
 • Magdalena Gwoździewicz- edukacja wczesnoszkolna, zajęcia techniczne
 • Monika Borek – edukacja wczesnoszkolna,wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika
 • Joanna Szewczyk – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
 • Bogusława Frączek- edukacja wczesnoszkolna,oligofrenopedagogika, geografia
 • Renata Chmielowska- język polski, historia i społeczeństwo
 • Anna Madejska-Boleń – przyroda, chemia, biologia
 • ks. Andrzej Wszołek- fizyka
 • Izabela Dobrzańska- język angielski
 • Karolina Kandzia- język angielski
 • Agnieszka Szatan – język niemiecki
 • Jacek Kupiec – plastyka, muzyka,historia, biblioteka
 • Sylwia Szulc- zajęcia komputerowe i  informatyka
 • Katarzyna Kaczmarczyk-Mośny – wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie
 • Alicja Napiórkowska- doradztwo zawodowe
 • Jadwiga Węgrzyn- matematyka