Oferta naszej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym

 • przyjazny uczniowi proces edukacyjny w bezpiecznym środowisku szkolnym, w mało licznych zespołach klasowych
 • troskę o integralny rozwój ucznia, w tym rozwój duchowy
 • indywidualną troskę o dzieci mające problemy w zdobywaniu wiedzy
 • indywidualizację kształcenia dla dzieci wyjątkowo uzdolnionych
 • staranne przygotowanie do kolejnych etapów edukacji
 • rozszerzony program nauczania informatyki ROBOTYKA i języków obcych od oddziału przedszkolnego (j.angielski i j. niemiecki już od pierwszej klasy)
 • zajęcia świetlicowe do godz. 16:00 oraz atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych TEATR, ZESPÓŁ WOKALNY, ROBOTYKA, SZACHY, NASZE DZIDZICTWO, SKS
 • zajęcia na basenie i hali sportowej
 •  zajęcia specjalistyczne: logopeda, rewalidacja, wczesne wspomaganie rozwoju, gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia w oddziale przedszkolnym od godz. 7.00 do 16.00
 • wsparcie w trudzie wychowania
 • ochronę i budowanie autorytetu rodziców jako pierwszych wychowawców
DOWÓZ DZIECI Z MIEJSCOWOŚCI ODLEGŁYCH OD SZKOŁY