Program

W przedszkolu realizowany jest „Program wychowania przedszkolnego” 

Autorzy: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo 

Grupa MAC S.A. 2020

Jest to program wybrany w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Celem tego programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności dziecięcej. Umożliwiają one dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń.