MODLITWA

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. OJCA PIO

Boże Ojcze!

Dziękujemy Ci za to, że nas kochasz.

Dziękujemy Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa,

którego posłałeś, aby nas zbawił i uwolnił.

Ufamy w Twoją moc i łaskę, którą nas wspierasz i leczysz.

Wylecz w nas to, co niezdrowe,

Niech ogień Twojej uzdrawiającej miłości

przejdzie przez nasze ciała i umysły,

niech oczyści nasze serca z brudu grzechów.

Prosimy, napełnij nas swoją miłością, radością i pokojem,

abyśmy żyli w zdrowiu duszy i ciała dla Twojej chwały.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Ojcze Pio – módl się za nami.