Sprzątanie Świata 2021

Dnia 24 września Uczniowie naszej Szkoły wraz z opiekunami przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata”.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji było hasło: „Myślę, więc nie śmiecę!”

Uczniowie klas II – III uporządkowali teren placu szkolnego i okolic szkoły. Klasy IV – VIII wyruszyli w dalszą wyprawę porządkując pobocze wzdłuż drogi prowadzącej do pobliskiego lasu.

Celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

Ilość zebranych odpadów uświadomiła nam konieczność podejmowania działań mających na celu ograniczenia ilości produkowanych odpadów oraz powtórnego wykorzystania niektórych opakowań.