Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

1 września (czwartek) – Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023 – informacje

9:00 Msza Święta w Kościele parafialnym w Winownie

Po Mszy Świętej krótkie informacje organizacyjne.

10:00 Zebranie z Rodzicami uczniów klasy I – Szkoła Podstawowa w Winownie, sala nr 13


2 września (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, ustalony przez Dyrektora Szkoły, za względu na dokończenie ostatnich prac remontowych związanych z termomodernizacją budynku szkoły w Winownie. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603) – § 5  

2 września od 8:00 do 13:00 będą odbywać się zajęcia świetlicowe dla uczniów którzy potrzebują opieki w tym dniu, natomiast w oddziale przedszkolnym będą prowadzone zajęcia adaptacyjne w tych samych godzinach (od 8:00 do 13:00).


Od 5 września (od poniedziałku):

Przedszkolaków zapraszamy od 7:00 do 16:00,

Uczniowie szkoły podstawowej przychodzą do szkoły zgodnie z planem przekazanym przez wychowawców 1 września (po Mszy św.)