PORTRET PATRONA MOJEJ SZKOŁY

KONKURS PLASTYCZNY „PORTRET PATRONA MOJEJ SZKOŁY”

Konkurs realizowany jest w ramach przygotowań do nadania naszej szkole imienia św. Ojca Pio

REGULAMIN

1. W konkursie mogą uczestniczyć przedszkolaki oraz wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej SPSK w Winownie.

2. Prace należy wykonać samodzielnie.

3. Technika wykonania oraz rozmiar prac dowolne.

4. Prace należy zeskanować, lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkoły sp.winowno@spsk.edu.pl do dnia 12 czerwca 2020r.

5. Prace należy podpisać na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek, klasa) i przynieść do szkoły po zakończeniu nauki zdalnej.

6. Przewidziane nagrody po powrocie do szkoły.

7. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.