Zajęcia w naszym oddziale przedszkolnym

rozpoczynają się o 7:00 a kończą o 16:00. 

Istnieje możliwość dowozu dzieci do przedszkola.