Patron SP SPSK w Winownie

W bieżącym roku szkolnym wspólnota Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Winownie przygotowuje się do nadania imienia Świętego Ojca Pio i sztandaru. Planowany termin uroczystości to 23 września 2020r.

Nasz wybór został już zatwierdzony poprzez głosowanie uczniów, rodziców i Radę Pedagogiczną. Nasze działania zostały również pobłogosławione przez Biskupa dr Wacława Depo Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego.  Wspiera nas też Proboszcz Parafii w Winownie ks. Adam Martyna.

Święty Ojciec Pio jest dla naszej szkolnej społeczności wzorem ufnej modlitwy, wytrwałości w pracy i w walce z pokusami oraz troski o bliźniego. Stanowi dla nas wzór umiłowania Eucharystii, która jest drogą do zbawienia każdego człowieka. W Świętym Ojcu Pio widzimy opiekuna duchowego naszej szkolnej wspólnoty na drodze Bożych przykazań i Orędownika u naszego Ojca w Niebie.