Pomysł zorganizowania konkursu powstał w oparciu o aktualne wydarzenia związane z osobą Świętego Jana Pawła II. Niedawno, 2 kwietnia 2019 r. z racji 14 rocznicy śmierci wspominaliśmy Jego osobę i świadectwo wiary, jakie nam pozostawił. Wkrótce, 18 maja 2019 r., będziemy przeżywać 99 rocznicę urodzin Karola Wojtyły, naszego Papieża. Zatem jest to odpowiedni czas, aby przybliżyć sylwetkę Świętego najmłodszemu pokoleniu Polaków, by pamięć o Janie Pawle II i o Jego nauczaniu nie zaginęła, ale rozkwitała w sercach dzieci i prowadziła do godnego życia w społeczeństwie i pogłębienia wiary.

Cele edukacyjne:

  • zdobywanie wiedzy na temat Świętego Jana Pawła II,
  • ukazanie drogi do Świętości Wielkiego Polaka,
  • ukazanie Świętego Jana Pawła II jako wzoru do naśladowania,
  • pogłębienie relacji dziecka z Panem Bogiem przez wstawiennictwo Świętego,
  • rozwijanie twórczego myślenia u dzieci,
  • pobudzanie aktywności artystycznej dzieci
  • wyszukiwanie i rozwijanie zdolności oraz promocja talentów.

Zasady konkursu:

  • Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli.
  • Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice płaskiej w formacie A4. Tematem pracy powinno być indywidualne spojrzenie na osobę Świętego Jana Pawła II przez pryzmat wiedzy i wyobraźni dziecka.
  • W ocenie prac będą brane pod uwagę: staranność, samodzielność wykonania, pomysłowość i kreatywność dziecka.

Prace powinny być opisane na odwrocie wg wzoru: Imię i nazwisko autora pracy: Wiek: Imię i nazwisko Opiekuna: Nazwa i adres przedszkola, nr telefonu:

 

Do prac należy również dołączyć uzupełnione i podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał.1). Praca do której nie będzie dołączona zgoda nie będzie mogła wziąć udziału w konkursie.

 

Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.

Za zajęcie I, II i III miejsca laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatora.

Termin składania prac upływa 17 maja 2019 r. (decyduje data wpłynięcia pracy).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 20 maja 2019r. a uroczyste wręczenie nagród 24 maja 2019r. w Szkole Podstawowej SPSK w Winownie.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa SPSK

Winowno, ul. Szkolna 1

42 – 350 Koziegłowy

 Osoba do kontaktu: Pani Ola tel. 669954788

zgoda

0

You may also like

Zajęcia opiekuńcze dla kl. I-III i przedszkola
Konkursie Wiedzy o życiu i działalności Świętego Ojca Pio
PORTRET PATRONA MOJEJ SZKOŁY

spwinowno