• KONSULTACJE

Wszyscy uczniowie od 1 czerwca br. mają możliwość spotkania się z nauczycielami, wychowawcami w celu poprawy oceny, rozmowy, konsultacji. Uczniowie zainteresowani konsultacjami proszeni są o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy i umówienie się z danym nauczycielem co najmniej 1 dzień wcześniej. Poniżej harmonogram konsultacji:

 
  • LEKCJE Z TVP
Nauka z TVP