INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

 
Decyzją Rady Ministrów szkoły i przedszkola pozostają zamknięte do Świąt Wielkanocnych tj, do dnia 10 kwietnia 2020 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej podstawa programowa będzie realizowana przez nauczycieli od 25 marca za pomocą nauczania na odległość. Obecnie jesteśmy na etapie szukania i wprowadzania narzędzi do realizacji tej formy kształcenia.
Wszystkie informacje dotyczące zdalnego nauczania będziemy Państwu przekazywać na bieżąco.
Zachęcamy do korzystania z materiałów do samodzielnej pracy uczniów przygotowywanych przez nauczycieli i przekazywanych przez wychowawców. Na szkolnej stronie internetowej utworzona została zakładka #zostańwdomu w której będą zamieszczane ważne informacje zarówno dla rodziców jak i uczniów.
ZAPRASZAMY DO PRACY!
Serdecznie dziękujemy Państwu i Dzieciom za dotychczasową współpracę i zrozumienie trudnej sytuacji w jakiej znalazła się Nasza Wspólnota, Ojczyzna i Świat.