Rada rodziców:

  • Przewodniczący – Pani Agnieszka Horszczaruk
  • Z-ca – Pan Bartosz Bartkiewicz
  • Skarbnik – Pani Edyta Mantykiewicz